אתר מלווה למידה - שילוב מיקרוביט במקצועות המדעים והאומנויות

מנחה סיגל כחלון - בית ספר מוביל אלדד נתניה - מרצה רמי חדאד

קישור לשיעורים שלנו

יום ראשון בשעה 20:00
https://edu-il.zoom.us/j/2721045302

קישור למסמך מעקב למידה שלנו

קישור לסביבת התכנות של מיקרוביט

אתר רובוטיקס - קורסים בנושאים שונים

https://www.robotix.co.il/ - קישור לאתר

אודי פרידריך

מנכ"ל בית ספר אלדד

יעל לוי פרג'

מנהלת מרכז פסג"ה נתניה

אורית לוי

מנהלת חטיבת הביניים בית ספר אלדד

יהודית הדדי

סמנכ"ל בית ספר אלדד

סימה אונגר

סגנית מנהלת חט"ב

גלית פישר

מנהלת חטיבה עליונה

גלית הרפז

רכזת עיצוב ואומנות

סיגל לוי כחלון

מנהלת אשכול פיס נתניה

הפרסום השנתי של ה - OECD בנושא חינוך EAG 2020

מערכת החינוך בישראל בראייה השוואתית בינלואמית על פי EAG 2020

קישור למסמך הרשמה והגשת עבודות

קישור לסביבת תכנות מיקרוביט

גודל כיתה בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים (2018)

שעות עבודה בממוצע למורה לפי שלבי החינוך

שיעור אוכלוסייה לפי קבוצות גיל ע"פ OECD

גיל ממוצע של המורים

בישראל בממוצע, המורים מבוגרים מהמורות והפרש הגילאים הולך וגדל עם שלבי החינוך. שיעור המורים הגברים בישראל הולך וגדל בשלבי החינוך הגבוהים יותר, קרי בחטיבה העליונה. בקדם יסודי שיעור הגברים הוא כחצי אחוז, כ- %14 בחינוך היסודי ועד לכ- %30 בחטיבה העליונה. מגמה זאת קיימת כמעט בכל המדינות

96%

תכנות ושילוב חיישנים

81%

שילוב תכנות במדעים ובאומנויות

89%

מייקרים (תלת מימד ולייזר)

100%

ניהול למידה מתוקשבת LMS

על פי החלטת הרוב ההשתלמות היא ביום א' בשעה 20:00.
ההשתלמות מוכרת לצורך גמול השתלמות - בהיקף 30 שעות, דרך פסג"ה נתניה.
לפסגה יש כללים: חובה שיהיו יותר מ-25 משתתפים כאשר מסיימים לפחות 22. השתתפות 80 אחוזים.
נרשמו 32 מורים.
ההשתלמות בנויה מכ- 12 מפגשים סנכרוניים. שזה יוצא 24 שעות.
6 שעות אסינכרוני. להשלמה ל-30 שעות השתלמות.
3 עבודות הגשה.

תודה רבה לאודי פרידריך מנכ"ל בית ספר אלדד, על הדאגה התקציבית להשתלמות ולגמול מול פסג"ה, לאורית לוי, גלית פישר ויהודית הדדי על קידום רעיון מייקרים, לסימה אונגר על החשיבה לצרף מורי יסודי שמזינים את בית הספר כחלק מהחיבור בין יסודי לתיכון
תודה לגלית הרפז על סיוע בהכנסת תחום בחט"ע.

אתר זה נבנה באמצעות